სახელმძღვანელო

პცმ სახელმძღვანელო

დანართებში დაემატება გარკვეული ნაწილი დოკუმენტებისა, რომლებიც ითარგმნება ქართულად

დანართი 1. სიტუაციური ანალიზის ხელსაწყოები

დანართი 2. პროექტის გამოვლენის ხელსაწყოები

დანართი 3. პროექტის ფორმულირებისა და შეფასების ხელსაწყოები

დანართი 4. განხორციელებადობის კვლევა

დანართი 5. ტექნიკური დავალება

დანართი 6.პროექტის განხორციელებისა და მონიტორინგის ხელსაწყოები

დანართი 7. პროექტის შეფასებისა და მდგრადობის ხელსაწყოები

დანართი 8. პროექტის მართვის ტერმინების განმარტება

ფორუმი

შესვლა / რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

LSGS რუკა