პროგრამა         პცმ პროგრამა

                                                                                    პცმ პროგრამა   

                                 

პროექტის ციკლის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა ვებგვერდზე დაფუძნებული პროგრამული გადაწყვეტილება/ინსტრუმენტი იქნება, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა თავიანთი პროექტების გამოვლენაში, შერჩევაში, მომზადებასა და მართვაში.

 

პროგრამული უზრუნველყოფა პცმ სისტემის შემადგენელი ერთ-ერთი კომპონენტი იქნება. 

 

ფორუმი

შესვლა / რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

LSGS რუკა