სწავლებები         განრიგი

მოდულური სწავლების პროგრამა 6-7 დეკემბერი, 2017

პროგრამა_მოდულური ხასიათის სწავლება აჭარაში 09-10 ნოემბერი, 2017

მოდულური სწავლების პროგრამა სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტებისათვის

მოდულური სწავლების პროგრამა იმერეთი მუნიციპალიტეტებისთვის

მოდულური სწავლება კახეთის მუნიციპალიტეტებისთვის

მოდულური სწავლება ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებისთვის

მოდულური სწავლება შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებისთვის

მოდულური სწავლება მცხეთა-მთიანეთის მუნიციპალიტეტებისთვის

გაცნობითი ხასიათის სწავლება ინფრასტრუქტურული პროექტის ციკლის მართვაში-იმერეთი

გაცნობითი ხასიათის სწავლება ინფრასტრუქტურული პროექტის ციკლის მართვაში-სამცხე-ჯავახეთი

გაცნობითი ხასიათის სწავლება ინფრასტრუქტურული პროექტის ციკლის მართვაში-კახეთი

გაცნობითი ხასიათის სწავლება ინფრასტრუქტურული პროექტის ციკლის მართვაში-ქვემო ქართლი

ფორუმი

შესვლა / რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

LSGS რუკა