პროექტის სიახლენი
2019-01-17

პცმ გუნდმა განაგრძო მუშაობა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში სამშენებლო პროექტებისთვის ტექნიკური დავალების შედგენის თაობაზე. მუნიციპალიტეტების კვალიფიკაციის ზრდა ამ კუთხით წარმოადგენს სამინისტროს ერთ-ერთ პრიორიტეტს და შესაბამისად პცმ გუნდიც მხარს უჭერს ამ პროცესს. ქარელში ჩატარებული სამუშაო შეხვედ
სრულად
2018-12-24

სტრატეგიულ განვითარებასთან დაკავშირებულ სამუშაო შეხვედრაზე, მონაწილეებმა საუბარი დაიწყეს  მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სამსახურების პოტენციური პროექტების შესახებ. შესაბამისად, მათ წარედგინათ პროექტების მართვის პროცესი, რაც გულისხმობს ზოგადი მიზნებისა და ამოცანების დანაწევრებას და შეფასებას თით
სრულად
2018-12-13

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სტრატეგიის ფარგლებში, რაც გულისხმობს მუნიციპალიტეტების თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური დავალების შედგენის საკითხებში, პცმ პროექტის გუნდა  2018 წლის 13 დეკემბერს გამართა სამუშაო შეხვედრა ხაშურის მ
სრულად
2018-11-30

ინდივიდუალური პრაქტიკული სწავლების სესიები იმართება ფორმალური ტრენინგების შემდგომი ეტაპის ფარგლებში და მოიცავს მუნიციპალიტეტების პროექტების მართვის სტრუქტურას და მათ დეტალურ განხილვას პცმ მეთოდის გამოყენებით. სწავლების დროს აქცენტი კეთდება მუნიციპალიტეტების სტრატეგიული განვითარების პრიორიტეტულობის მ
სრულად
2018-11-27

პცმ პროექტის სამუშაო შეხვედრები, რომელიც ეხება  ტექნიკური დავალების შედგენას და ტარდება პრაქტიკული საქმიანობების ფარგლებში, აქცენტს აკეთებს მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების უნარების განვითარებაზე, რათა მათ შეძლონ მაღალხარისხიანი ტექნიკური დავალების შედგენა სამშენებლო პროექტებისთვის. მუნიციპალი
სრულად
ფორუმი

შესვლა / რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

LSGS რუკა