პროექტის კონცეფციის შემუშავება წყალმომარაგების პროექტისთვის დმანისის მუნიციპალიტეტში
1551456203.JPG
2019-02-25

დმანისის მუნიციპალიტეტის მწვავე პრობლემას წარმოადგენს სოფლებში წყალმომარაგების სისტემა და ასევე ქალაქისა და სოფლების საკანალიზაციო ქსელს.

პრაქტიკული სამუშაო შეხვედრის მთავარი ამოცანა იყო პროექტის კონცეფციისა და ტექნიკური დავალების შედგენა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად წყალმომარაგების პრობლემის მოსაგვარებლად.

პცმ პროექტის ექსპერტებს ასევე მიეცათ შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ მოეწვიათ მონაწილეები ტრენერების სწავლების პროგრამაზე 2019 წლის მარტში.

ფორუმი

შესვლა / რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

LSGS რუკა