სამუშაო შეხვედრა სამშენებლო პროექტებისთვის ტექნიკური დავალების შედგენის შესახებ ქარელში
1548073583.JPG
2019-01-17

პცმ გუნდმა განაგრძო მუშაობა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში სამშენებლო პროექტებისთვის ტექნიკური დავალების შედგენის თაობაზე.

მუნიციპალიტეტების კვალიფიკაციის ზრდა ამ კუთხით წარმოადგენს სამინისტროს ერთ-ერთ პრიორიტეტს და შესაბამისად პცმ გუნდიც მხარს უჭერს ამ პროცესს.

ქარელში ჩატარებული სამუშაო შეხვედრა კონკრეტულად უკავშრდებოდა სოფლებშ წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის თემას და განხილული იქნა შესაბამისი პროექტის სხვადასხვა ძირითადი ელემენტები.

მონაწილეებთან ერთად განვიხილეთ ტრენერების სწავლების საკითხი, რომელიც განხორციელდება მომავალი თვეების განმავლობაში და შედეგად, შეირჩა ორი წარმომადგენელი ქარელის მუნიციპალიტეტიდან, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ აღნიშნულ სწავლებაში.

ფორუმი

შესვლა / რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

LSGS რუკა