ინდივიდუალური სწავლებები მუნიციპალიტეტებში სტრატეგიული დაგეგმვის საკითხებზე
1544029149.JPG
2018-11-30

ინდივიდუალური პრაქტიკული სწავლების სესიები იმართება ფორმალური ტრენინგების შემდგომი ეტაპის ფარგლებში და მოიცავს მუნიციპალიტეტების პროექტების მართვის სტრუქტურას და მათ დეტალურ განხილვას პცმ მეთოდის გამოყენებით. სწავლების დროს აქცენტი კეთდება მუნიციპალიტეტების სტრატეგიული განვითარების პრიორიტეტულობის მნიშვნელოვნებაზე.

სესიები ხშირად მოიცავს დაინტერესებული მხარეების ანალიზს, რათა განისაზღვროს მათი სამომავლო ზემოქმედება პროექტზე.

დაინტერესებული მხარეების ანალიზს მოსდევს იმ პრობლემების ანალიზი, რომელსაც სამომავლო პროექტი გადაჭრის და შესაბამისად პასუხობს კითხვაზე, თუ რატომ არის აუცილებელი აღნიშნული პროექტის განხორციელება. უკანასკნელი ასევე განსაზღვრავს პროექტის დაფინანსების წინაპირობას.

ანალიზის პროცესის შემდეგ, ტრენერმა ისაუბრა პროექტის კონცეფციის ბარათის ძირითად ელემენტებზე და მის მნიშნვნელოვნებაზე საპროექტო წინადადებაში.

ფორუმი

შესვლა / რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

LSGS რუკა