პროექტის კონცეფციაზე მუშობის ტრენინგი გორში
1519374500.jpg
2018-02-15

გორში ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენლებთან ექსპერტების მიერ ჩატარდა,  წინა ვიზიტიდან გამომდინარე, პროექტის კონცეფციის თაობაზე სამუშაო ტრენინგი.

სამუშაო საკითხს წარმოადგენდა პროექტის ზემოქმდების შეფასება რაც 2018 წლის იანვარში შესრულდა, რომლის მიხედვითაც შემუშავდა ხიდის მშნებელობის პროექტის კონცეფცია,  სამომავლო გრძელვადიანი შედეგებით მუნიპალიტეტის სასრგებლოდ. 

შეხევდრაზე ექპერტის მიერ წარმოდგენილი პროექტის შაბლონის მიხედვით  თვითეული საკითხი და სექცია განხილულ იქნა შეხვედრის მონაწილეებს შორის. შესაბამისად, მოყვანილ იქნა სხვა პროექტების მაგალითები და შემთხევები.

მითითება გაკეთდა პროექტის შინაარსის მოცულობაზე, სტატისტიკურ და ტექნიკურ დეტალებზე, რაც უნდა იქნს უზრუნველყოფილი.

ხიდის მშენებლობის პროექტი განხილულ იქნა მთლიან ეკონომიკურ და სოცილაური განვითარების ჭრილში. გარდა იმისა, რომ ხიდის კონსტრუქცია თავისთავად ინფრასტრუქტურულ სარგებელს მოუტანს ქალაქს ასევე, ეკონომიკურ განვითარების ხელშეწყობას და შიდა ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობას შექმნის კერძო ბიზნესების თუ ირგვლივ დასახლების გამრავლების მიზნით.

ამდენად, გამოიკვეთა, რომ პროექტი სამ ძირითად ეტაპს მოიცავს:  ხიდის მშენებლობა, პარკის მშნებლობა ხიდის ქვეშ და ხიდის ორივე მხარეს ეკონომიკური აქტივობების აღდგენა. შემდგომი, ტრენინგი დაეთმობა პროექტის კონცეფციის დასრულებას და პოტენციური დონორის მოძიების საკითხს

ფორუმი

შესვლა / რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

LSGS რუკა