2018-07-26

პროექტების ციკლის მართვის პროექტის გუნდი აგრძელებს სამსახურეობრივი ტრეინინგების ჩატარებას სამუშაო შეხვედრების სახით რომელიც 2018 წლის 26 ივლისს სამცხე-ჯავახეთი რეგიონის ასპინძის მუნიციპალიტეტში გაიმართა. 12 მონაწილე, ასპინძის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის და ზედამხედველობის, ინფ
სრულად
2018-07-11

პცმ პროექტის გუნდმა განაგრძო პროექტების  მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიასთან დაკავშირებული სამუშაო შეხვედრები ციკლის მართვის მიდგომის გამოყენებით კახეთში, ყვარლის მუნიციპალიტეტში. შეხვედრისას მონაწილეებმა შეასრულეს (ძლიერი მხარეები, სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები, სისუსტეები)  სვ
სრულად
2018-06-26

სტრატეგიული აზროვნება სვამს კითხვას იმის შესახებ თუ რა მიმართულებით, საით უნდა განვითარდეს მუნიციპალიტეტი 5 წელიწადში, თუ რა ნაბიჯები  უნდა გადაიდგას რათა მიღწეულ იქნას სტრატეგიული ამოცანები და ეს ქმედებები კონკრეტულ პროექტებად ჩამოყალიბდეს. იმერეთის რეგიონის თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სხვადას
სრულად
2018-06-19

პცმ პროექტის გუნდმა ორგანიზება გაუწია სტრატეგიულ ინფრასტრუქტურის განვითარების სემინარს კახეთის რეგიონში, სიღნაღში, 2018 წლის 19 ივნისს. მუნიციპალიტეტის სხვდასხვა სამსხურების 16  წარმომადგენლებმა სემინარზე მუნიციპალური განვითარების სტრატეგიის გეგმის შემუშავების ძირითადი ეტაპები განიხილეს, ასე
სრულად
2018-06-15

პცმ პროექტის გუნდმა განაგრძო პრაქტიკული სწავლების სერიები ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, რომელიც გაიმართა 2018 წლის 15 ივნისს.  სამუშაო შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება წყლის პროექტებისთვის ტექნიკური დავალების შედგენაში და FIDIC (კ
სრულად
6
ფორუმი

შესვლა / რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

LSGS რუკა