2019-01-23

სამუშაო შეხვედრას დაესწრნენ საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლები და განიხილეს მუნიციპალიტეტის პოტენციური პროექტების დანაწევრების მიდგომა, რომლის მიზანია საჭროებების შეფასება და  შერჩეული  პროექტების კავშირი საერთო ამოცანებთან. მონაწილეებმა განიხილეს მუნიციპალიტეტის SWOT ანალი
სრულად
2019-01-17

პცმ გუნდმა განაგრძო მუშაობა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში სამშენებლო პროექტებისთვის ტექნიკური დავალების შედგენის თაობაზე. მუნიციპალიტეტების კვალიფიკაციის ზრდა ამ კუთხით წარმოადგენს სამინისტროს ერთ-ერთ პრიორიტეტს და შესაბამისად პცმ გუნდიც მხარს უჭერს ამ პროცესს. ქარელში ჩატარებული სამუშაო შეხვედ
სრულად
2018-12-24

სტრატეგიულ განვითარებასთან დაკავშირებულ სამუშაო შეხვედრაზე, მონაწილეებმა საუბარი დაიწყეს  მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სამსახურების პოტენციური პროექტების შესახებ. შესაბამისად, მათ წარედგინათ პროექტების მართვის პროცესი, რაც გულისხმობს ზოგადი მიზნებისა და ამოცანების დანაწევრებას და შეფასებას თით
სრულად
2018-12-13

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სტრატეგიის ფარგლებში, რაც გულისხმობს მუნიციპალიტეტების თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური დავალების შედგენის საკითხებში, პცმ პროექტის გუნდა  2018 წლის 13 დეკემბერს გამართა სამუშაო შეხვედრა ხაშურის მ
სრულად
2018-11-27

პცმ პროექტის სამუშაო შეხვედრები, რომელიც ეხება  ტექნიკური დავალების შედგენას და ტარდება პრაქტიკული საქმიანობების ფარგლებში, აქცენტს აკეთებს მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების უნარების განვითარებაზე, რათა მათ შეძლონ მაღალხარისხიანი ტექნიკური დავალების შედგენა სამშენებლო პროექტებისთვის. მუნიციპალი
სრულად
3
ფორუმი

შესვლა / რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

LSGS რუკა