პროექტის სიახლენი
2018-07-11

პცმ პროექტის გუნდმა განაგრძო პროექტების  მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიასთან დაკავშირებული სამუშაო შეხვედრები ციკლის მართვის მიდგომის გამოყენებით კახეთში, ყვარლის მუნიციპალიტეტში. შეხვედრისას მონაწილეებმა შეასრულეს (ძლიერი მხარეები, სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები, სისუსტეები)  სვ
სრულად
2018-06-26

სტრატეგიული აზროვნება სვამს კითხვას იმის შესახებ თუ რა მიმართულებით, საით უნდა განვითარდეს მუნიციპალიტეტი 5 წელიწადში, თუ რა ნაბიჯები  უნდა გადაიდგას რათა მიღწეულ იქნას სტრატეგიული ამოცანები და ეს ქმედებები კონკრეტულ პროექტებად ჩამოყალიბდეს. იმერეთის რეგიონის თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სხვადას
სრულად
2018-06-19

პცმ პროექტის გუნდმა ორგანიზება გაუწია სტრატეგიულ ინფრასტრუქტურის განვითარების სემინარს კახეთის რეგიონში, სიღნაღში, 2018 წლის 19 ივნისს. მუნიციპალიტეტის სხვდასხვა სამსხურების 16  წარმომადგენლებმა სემინარზე მუნიციპალური განვითარების სტრატეგიის გეგმის შემუშავების ძირითადი ეტაპები განიხილეს, ასე
სრულად
2018-06-15

პცმ პროექტის გუნდმა განაგრძო პრაქტიკული სწავლების სერიები ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, რომელიც გაიმართა 2018 წლის 15 ივნისს.  სამუშაო შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება წყლის პროექტებისთვის ტექნიკური დავალების შედგენაში და FIDIC (კ
სრულად
2018-06-14

2018 წლის 14 ივნისს, პცმ პროექტის გუნდმა, პროექტ ეკორისთან ერთად გამართა ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა წყალმომარაგების საკითხებთან დაკავშირებით კასპის მუნიციპალიტეტში. შეხვედრის მიზანი იყო მონაწილეების კვალიფიკაციის ამაღლება წყლის პროექტებისთვის ტექნიკური დავალების შედგენაში და სივრცითი დაგეგმარების, ა
სრულად
ფორუმი

შესვლა / რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

LSGS რუკა